Λεπτομερής αναζήτηση

Αναζήτηση

Κατηγορία, κατασκευαστής, μοντέλο
Τοποθεσία
Ιδιότητες

Ειδικά χαρακτηριστικά

Διάταξη απόρριψης δεμάτων
Αποβολέας δεμάτων
Ράμπα δεμάτων
Καταπέλτης δεμάτων
Ιμάντας φορτοεκφόρτωσης δεμάτων
Στοιβαχτής δεμάτων
Πεπιεσμένος αέρας
Χορτοδεσία σπάγγου
Φυσητήρας
Καθαριστικό δετικού μηχ.
Χορτοδεσία με δίχτυ
Υδρ. PickUp
Βοηθ. τροχός PickUp
Εκτροπέας
Διάταξη συγκρ. κυλίνδρου
Rotocut
Κοπτικό
Διανομέας χορτονομής
Εξοπλισμός ενσιρωμένων
Δίδυμος άξονας
Μαλακός πυρήνας δέματος
Ευρυγώνειος αρθρωτός άξονας
Προτιμώμενα μοντέλα

Welger Double Action 235 Profi μεταχειρισμένο